Tanıma Tenfiz hangi mahkeme?

Tanıma tenfiz davalarında görevli mahkeme Aile mahkemeleridir. Ancak Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise bu davalara Aile Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır.

Şimdi Ara
Hemen Sor