işçinin iş sözleşmesini tek taraflı fesih hakkı var mıdır?

İş kanunu kapsamında işçinin iş sözleşmesini Haklı fesih hakkı

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı  4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24.maddesinde düzenlenmiştir. Genel olarak iş sözleşmesini fesih hakkı, hak sahibine karşı tarafa yöneltilmesi gereken tek taraflı bir irade beyanı ile iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesi ile ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran bir haktır. İşe devam etmek işçi açısından katlanılamayacak hale gelmiş ise ve İş Kanununun 24. Maddesinde sayılan hallerden biri mevcut ise işçi iş sözleşmesini herhangi bir bildirim süresine uymaksızın haklı nedenle derhal feshedebilir. İşçi ile işveren arasında yapılan sözleşmenin belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi olması bu konuda önem arz etmez.

Şimdi Ara
Hemen Sor