AİLE HUKUKU AVUKATI

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff412700000000f800000001000200

Antalya Aile hukuku avukatı olarak; evlilik, boşanma süreci, ortak çocukların hakları, miras, vasi, velayet, ortaklık gibi aile hukuku alanındaki tüm uyuşmazlıkların çözümü noktasında, uzman kadromuz ile mağduriyet yaşamamanız adına danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Aile hukuku, Medeni hukukun aile ilişkilerini ve aile içinde oluşan sorunları inceleyen ve sonuca kavuşturan bir alt dalıdır.

Gerek tarihsel açıdan bakıldığında kültürümüzün gerekse günümüz toplumu açısından aile toplumsal hayatın temelini oluşturup, bu anlamda toplumun en temel yapı taşı, çekirdeğidir. Bu anlamda insan doğumu ile beraber bir aileye mensubiyet kazanmakta belli bir yaşa geldiğinde de yine evlenerek başka bir ailenin temelini atmaktadır. Ülkemizde de 4721 sayılı Türk medeni kanunu ve 6284 Sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin korunmasına dair kanunla aile bireylerinin gerek dış faktörlere karşı gerekse aile bireylerinin birbirleriyle olan hakları ve sorumluluklarını düzenlemiştir.

Boşanma, evliliğin yasalar çerçevesinde sona ermesi demektir. Aile birliğinin sürdürülmesi, çeşitli sebeplerle imkansız hale gelmesi halinde her bir tarafın boşanma davası açma hakkı bulunmakta olup, bu kararın verilmesi ile birlikte, belki de daha sonraki tüm yaşamını etkileyecek bir sürece girilmiş olur. Her dava türü gibi boşanma davalarında da taraflar kendi davalarını açabilir ve boşanma sürecini yürütebilir. Ancak boşanma davası açmak ve sürecin yönetimi usul ve şekil şartlarının katılığı sebebiyle Avukatlar için bile oldukça zor olup, yapılacak en ufak bir hata, hakkınızın kaybına ve geri kalan hayatınız boyunca büyük bir pişmanlık duymanıza sebebiyet verebilir. Bu sebeple bu sürecin doğru bir yöntem izlenerek ve uzman boşanma avukatı tarafından yürütülmemesi halinde, gerek boşanmak isteyen eşin gerekse müşterek çocukların maddi ve manevi anlamda yıpranmasına ve dava sonunda telafisi imkansız zararlara sebebiyet verebilir.

Boşanma süreci başlamadan önce veya boşanma sürecine girildiğinde tecrübeli aile hukuku avukatı ile bu sürecin yürütülmesi müşterek çocuğun velayeti, (gerektiğinde) uzaklaştırma kararı, maddi ve manevi tazminat, nafaka, ziynet eşyaları, mal rejimi tasfiyesi ve mal paylaşımı gibi tüm haklarınıza en kısa sürede kavuşmanızı sağlar. Antalya Boşanma Avukatı olarak Birbilen Avukatlık Bürosu boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı, aile konutu şerhi, maddi manevi tazminat davaları, yabancı mahkemelerce verilen ve kesinleşen boşanma kararlarının tanıma ve tenfiz davalarında müvekkillerinin hak ve menfaatleri doğrultusunda en iyi ve en hızlı şekilde sonuca varmayı ilke haline getirip, bu alanda müvekkillerine her türlü hukuki desteği vermektedir.

Antalya Aile Hukuku Avukatı olarak Sunduğumuz hizmetler :

• Anlaşmalı Boşanma Davaları

• Çekişmeli Boşanma Davaları

• Yabancı ülke mahkemelerince verilen boşanma ve nafaka kararlarının Türkiye'de tanınması ve tenfizi davaları

• Mal Rejimi ve Mal Paylaşımı Davaları

• Velayet Davaları  (Velayetin kaldırılması, velayetin değiştirilmesi, anne ve babanın müşterek çocukla şahsi münasebet tesisi, şahsi münasebet tesisin değiştirilmesi yahut  engellenmesine ilişkin davalar)

• Nafaka Davaları  (çocuk için iştirak nafakası davası, için tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası davası, nafakanın arttırımı ve nafakanın indirilmesi davaları, vb. davalar

• Nişanın Bozulması Sebebiyle Maddi - Manevi Tazminat Davaları

• Çocuk Hakları (Çocukların evlilik ve boşanma sürecinde hakları, eğitim, sağlık, psikolojik destek vb.)

• Evlenme İşlemine İlişkin Davalar (İddet müddetinin kaldırılması gibi, evlenme işlemine ilişkin şartlara yönelik davalar, evlenme işlemi iptali davaları, evlenme işleminin yokluğu hususundaki davalar ve benzeri davalar)

• Soybağı Davaları  (Soybağının kurulması davası, soybağının reddi davası, çocuğun tanınması davası, babalık davası ve diğer her türlü davalar)

• Aile Hukuku ile ilgili Diğer Davalar ( Evlat edinmeden kaynaklanan davalar, aile konutunun eşlerden birine tahsisi davası ve aile hukukundan doğan diğer her türlü davalar)

Aile Hukuku alanında aklınıza takılan tüm konularda Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi için 0242 244 10 47  numaralı telefondan, ücretsiz Whatsapp hattından yahut [email protected] - [email protected] adresleri üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz.

Şimdi Ara
Hemen Sor