İCRA AVUKATI

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff5746000000002c01000001000200

İcra hukuku, alacaklının alacağına kavuşması için devlet gücünden yararlanmasını hususunu düzenleyen hukuk dalıdır.

2004 sayılı icra iflas kanunu ile düzenlenen İcra hukuku,  Borçlarını kendi rızaları ile ödemeyen borçluların taşınır, taşınmaz ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine icra daireleri vasıtasıyla haciz ve satış işlemleri yapılarak alacağın tahsilini konu alır.

Birbilen Avukatlık Ofisi, Antalya İcra avukatı olarak alacağın tahsili amacıyla açılan icra takiplerinde borçluya ait araç, gayrimenkul ve üçüncü nezdindeki tüm hak ve alacakları ile ilgili ayrıntılı araştırmalar yapılarak söz konusu hak ve alacaklar üzerine haciz işlemi yapıp, talep doğrultusunda yine icra daireleri kanalı ile satış işlemlerini gerçekleştirerek alacağın tahsili sağlanmaktadır. Açılacak olan icra dosyalarında bazen sadece borçluyu alacaklı vekili sıfatıyla telefonla arayarak tahsilat yapılabildiği gibi, ev veya işyerine fiili haciz işlemi yapılması, borçlunun maaşına haciz konulması, bankalarda bulunan paraları üzerine haciz konulması, borçlunun alacaklı olduğu icra dosyaları üzerine haciz konulması, araç veya gayrimenkul satışı, icra ceza mahkemesinde açılacak ceza davası(nafaka yükümlülüğünü ihlal, ticareti usulüne aykırı terk etme, taahhüdü ihlal, mal beyanında bulunmama vs. sebeplerle) ile tahsilat yapılabilmektedir. Dolayısıyla İcra Hukuku alanında alacağın tahsili için pek çok yöntem ve işlem bulunmakta olup, alacaklının talebi veya borçlunun fiili durumu göz önüne alınarak her dosyada farklı yöntemler izlenerek farklı işlemler yapılabilir.

 

Birbilen Avukatlık Bürosu olarak İcra Hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz alanlar:

- Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takiplerinin açılması takibi ve infazı,

- İflas erteleme,

- İcra takibine geçilmeden ve icra takibi aşamasında müvekkiller ile karşı taraf arasında müzakereler, gerektiğinde yapılandırma, sulh ve ibra protokollerinin hazırlanması,

- Konkordato işlemleri,

- İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip,

- Karşılıksız çek şikayetlerinin yapılması ve davaların takibi,

- Yeddieminliği suiistimal davalarının açılması ve takibi,

- Borca ve imzaya itiraz yapılması,

- İtirazın iptali veya itirazın kaldırılması davaları,

- İstihkak davaları,

- Tahliye davaları,

- Haciz işlemlerinin yapılması vs. başta olmak üzere İcra Hukukuna ilişkin tüm alanlarda Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Antalya'da çalışmalarına devam eden Birbilen Avukatlık Bürosu, Antalya İcra Avukatı olarak Türkiye'nin her yerinde müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışma hizmeti vermektedir.

İcra hukuku konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi için 0242 244 10 47 numaralı telefon üzerinden bizimle temasa geçebilir ya da [email protected] - [email protected] adreslerinden bilgi alabilir, Avukata Sor sayfamız, 7/24 online Whatsapp hattı ve bilgi formlarımız üzerinden görüş isteyebilirsiniz.

Şimdi Ara
Hemen Sor