İŞ HUKUKU AVUKATI

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff402700000000f800000001000100

Antalya’da bulunan Birbilen Hukuk Bürosu, işçi -işveren ilişkisinden kaynaklı tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi ile ilgili, gerek bu alandaki tecrübesi, gerekse söz konusu davalarda tazminat ve alacak hesaplamalarına dair alınan Bilirkişilik eğitimleri ile  Antalya İş Hukuku Avukatı olarak hukuki destek vermektedir.

4857 sayılı iş kanunu kapsamında işçi - işveren hak ve yükümlülükleri, İşçi ve işveren arasında meydana gelebilecek olumsuzlukları, İşçi ücretlerini çalışma koşullarını ve sürelerini, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili tüm konuları düzenleyen hukuk dalına iş hukuku denmektedir.

İş Hukukuna ilişkin düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yapılmış ise de, bununla birlikte 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş sözleşmeleri, 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş sözleşmesi, grev ve lokavt kanunu gibi kanunlarda da İş Hukukuna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca yine çalışanların sosyal güvenlik hakları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile düzenlenmiştir.

Günümüzde en sık rastlanılan dava türleri olan iş davaları, ülkemizde genellikle işverenlerce işçilerin maaş, ücret, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları, hafta tatili ücreti, fazla mesai ücreti, agi vb. haklarının ödenmemesinden kaynaklanmakta olup, bununla birlikte yine işverenlerce iş kazaların engellenebilmesi adına gerekli iş güvenliği eğitimi verilmeyip, gerekli denetim ve gözetim yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları olarak sıralanabilir. Avukatlık mesleğinde resmi anlamda bu şekilde bir ayrım olmamasına rağmen halk arasında kullanılan bir terim olan Uzman İş Hukuku Avukatı, tecrübe ve donanımıyla yukarıda örnekleme yoluyla belirtilen tüm bu dava türleri ve İş Kanunundan kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda dava öncesi ve sonrası süreçlerle ilgili işçi ve işverenlere hukuki danışma ve avukatlık hizmeti sunan Avukat anlamında kullanılmaktadır. İşçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan iş kazaları ve işçi alacaklarına ilişkin davalar oldukça zorlu olup, söz konusu dava süreçlerinin başarılı ve kısa sürede sonuçlanabilmesi için mevzuata ilişkin bilginin yanı sıra, uygulamada Yargıtay’ın ilke kararları, iş mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar hususların teknik bilgi de gerekmektedir. Yine söz konusu dava türlerinde; süresinde yapılması gereken bildirimler, Davanın nerede açılması gerektiği, Dava dilekçesinde belirtilmesi gereken bazı özel hususlar, alacaklar ve tazminatlara ilişkin zamanaşımı süreleri, alacak ve tazminat kalemlerine ilişkin ispat yükünün işçide mi yoksa işverende mi olduğu, iddialara ilişkin hangi ispat araçlarının mahkemelerce kabul gördüğü, dava değerinin belirlenmesi gibi uyulması gereken pek çok usul kuralı bulunmaktadır. Bu sebeple hak sahiplerinin haklarına en kısa sürede ve tam olarak kavuşması ve ileride telafisi imkansız zararların meydana gelmemesi adına söz konusu dava ve arabuluculuk süreçlerinde iyi bir iş hukuku avukatı ile çalışmanın önemi yadsınamaz.

Bu noktada Antalya’da bulunan Birbilen Avukatlık Bürosu, işçi -işveren ilişkisinden kaynaklı tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi ile ilgili, gerek bu alandaki tecrübesi, gerekse söz konusu davalarda tazminat ve alacak hesaplamalarına dair alınan Bilirkişilik eğitimleri ile  Antalya İş Hukuku Avukatı olarak hukuki destek vermektedir.

Antalya İş Hukuku Avukatı olarak Hukuki danışma ve Avukatlık hizmeti verilen dava tipleri aşağıda belirtilmiştir:

      • Kıdem Tazminatı Davaları,

      • İhbar Tazminatı Davaları,

       Fazla Mesai Alacağına İlişkin Davalar,

      • Yıllık İzin Ücreti Alacağına İlişkin Davalar,

      • Ulusal ve Genel Tatil Ücretlerine ilişkin Davalar,

       İşe İade Davaları,

      • İş Kazası Sebebiyle açılan Maddi-Manevi Tazminat Davaları,

      • Meslek Hastalığı Sebebiyle açılan Maddi-Manevi Tazminat Davaları,

      • Sendika Hukuku ve Toplu İş sözleşmelerinden kaynaklanan Davalar,

      • Sigortalılığın Tespiti Davası,

      • İşçi Veya İşverence Gönderilecek İhtarnamelerin Hazırlanması,

      • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması,

      • Tüm İşçilik Alacaklarına ilişkin Özel Bilirkişi Raporu Tanzimi,

      • Vekil Sıfatı İle Arabuluculuk Sürecinin Takibi,

      • İşveren Danışmanlığı,

      • Diğer Davalar (İş Hukukuna İlişkin İşçi Ve İşveren Uyuşmazlığını İçeren Her Türlü Dava )

 

İş hukuku alanında aklınıza takılan tüm konularda Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için Avukatlık Büromuzu arayarak, web sitemizde ''Avukata Sor'' kısmına yazarak, online Whatsapp hattımızdan, yahut, [email protected] mail adresleri üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz.

Şimdi Ara
Hemen Sor