TRAFİK KAZALARI VE TAZMİNAT DAVASI

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdff5646000000002201000001000200

Antalya Trafik Kazası Avukatı olarak, trafik kazasına maruz kalan kişilere trafik kazasından kaynaklanan ceza davalarının takibi, trafik kazası sebebiyle açılacak maddi-manevi tazminat davaları gibi tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi ile ilgili, gerek bu alandaki tecrübesi, gerekse söz konusu davalarda tazminat ve alacak hesaplamalarına dair alınan Bilirkişilik eğitimleri ile profesyonel anlamda hukuki destek vermektedir.

Türkiye’de son bir yılda 1 milyon 168bin 144 trafik kazası gerçekleşmiş olup, söz konusu kazaların yaklaşık 993bin’ini sadece maddi hasarlı kazalar oluştururken, 175 bin civarında ise ölümlü-yaralamalı kazalar oluşturmuştur. Ülkemizde sadece 2019 yılında trafik kazası sebebiyle 5473 kişi vefat etmiş olup, yaklaşık 283 bin kişi de yaralanmıştır.

Söz konusu kazalar sebebiyle yaralanan veya destekten yoksun kalan kişilerin maddi ve manevi açıdan zararlarını tazmin etme hakları bulunmaktadır. Maruz kalınan trafik kazası sonrasında başlıca iki dava görülmektedir. Bu davalardan birincisi ceza davası diğeri ise maddi-manevi tazminat davasıdır. Ceza davası mağdur olan kişinin kazanın hemen akabinde tutulan kaza tespit tutanağı ve kolluk birimlerine yaptığı şikayet ile ilgili savcılık tarafından yapılan soruşturma ve sonrasında görülen davadır. Maddi – manevi tazminat davası ise genel anlamda kaza sonucunda meydana gelen maddi ve manevi zararın tazmini için kazaya sebebiyet veren taraflara açılan dava olarak nitelendirilmektedir.

Meydana gelen trafik kazası sonrasında gerek ceza soruşturması/davasının takibi, gerek ilgili sigorta şirketine yapılacak bildirimler ve evrak takibi, gerekse delillerin toplanması, arabuluculuk aşaması ve tazminat davası açılma süreçleri zahmetli olup, bir o kadar da profesyonel bir çalışma gerektirmektedir. Meydana gelen olayın vahimliği, kazazede ve/veya yakınlarının içerisinde bulundukları şok ve üzüntü hali neticesinde davaya ilişkin işlemler ihmal edilmekte, mağdur kişiler haklı olarak sadece hastane/ cenaze süreçleri ile ilgilendiklerinden,  genel olarak dava öncesi ön  başvurular, delil toplama ve araştırmalarla sağlıklı bir şekilde ilgilenememektedir. Bu da, ileride hak kazanacakları tazminatların bir kısmını veya tamamını kaybetmelerine neden olmaktadır.

Bunun yanında bir de hasar danışmanlık şirketleri adı altında komisyonculuk hizmeti veren kişilerce kazazedeler kazanın hemen ardından mağdur hastanedeyken mağduru veya ölümlü kazalarda vefat eden kişi daha henüz defnedilmemişken dahi kazazedelerin yakınlarının bilgilerini hukuksuz yollarla ele geçirerek aramakta, ellerinde hiçbir somut veri olmadan, kazanın içeriğini dahi bilmeden kazazedelere çok kısa zamanda çok yüksek tazminatlar vadederek vekaletnameler alıp, sözleşmeler imzalatılmaktadır. Hatta kazazedelerden temlikname(davanın devri) belgesi alarak ilk etapta 5-10bin lira ödeyip, sonrasında hak kazanılan tüm tazminatı tamamen kendilerine aktardığı durumlarla sıkça karşılaşılmaktadır. Söz konusu şirketlerin bu faaliyetleri kanunsuz olmakla beraber aynı zamanda da ilgili şirketler bu yöntemle insanların zor durumlarından faydalanarak kandırmakta, sonrasında ise zaten kaza sonucunda maluliyet yaşayan kişi veya vefat eden kişinin yakınları maddi ve manevi anlamda yıkım yaşamışken bir de kaza sonrasında söz konusu şirketler tarafından ayrıca mağdur edilmektedir.

Yine  uygulamada bazı sigorta şirketleri yahut meydana gelen kazada kusuru bulunan üçüncü kişilerce mağdurun bilgisizliği veya içerisinde bulunduğu şok halinden faydalanarak cüzi bedeller karşılığında maddi ve manevi tazminata ilişkin ibranameler imzalatılarak, kişilerin dava süreci sonunda çok daha yüksek tutarda tazminata hak kazanacakken söz konusu ibranameler dolayısıyla dava yolunun kapatılması gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Bu sebeple trafik kazası meydana gelir gelmez tecrübeli trafik kazası avukatı ile çalışılması ve bu sürecin profesyonelce yürütülmesi ile hak kayıplarının önüne geçilmesine ve sürecin sonunda yaşadığınız maddi ve manevi mağduriyetin karşılığını tazminat olarak en kısa sürede almanızı sağlayacaktır. Bu noktada Antalya’da bulunan Birbilen Avukatlık Bürosu, trafik kazasından kaynaklanan ceza davalarının takibi, trafik kazası sebebiyle açılacak maddi-manevi tazminat davaları gibi tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi ile ilgili, gerek bu alandaki tecrübesi, gerekse söz konusu davalarda tazminat ve alacak hesaplamalarına dair alınan Bilirkişilik eğitimleri ile  Antalya Trafik Kazası Avukatı olarak, trafik kazasına maruz kalan kişilere profesyonel anlamda hukuki destek vermektedir.


Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kimler tarafından Açılabilir?


Trafik Kazası Tazminat davası ücreti ne kadardır?


Yaralamalı trafik kazası tazminat davası ile hangi zararlar istenebilir ?


Ölümlü Trafik Kazası Tazminat davası ile hangi zararlar istenebilir?TRAFİK KAZASI AVUKATITrafik Kazası Sebebiyle Tazminat Davası Kimlere Karşı Açılır?


Trafik Kazası Sebebiyle Açılacak Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresi Nedir?


Trafik kazasına ilişkin ceza davasında şikayetçi olmayan kişi tazminat isteyebilir mi?


Trafik Kazası Tazminat Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir?


Trafik Kazaları Tazminat Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?


Trafik kazası sonucunda maddi tazminat nasıl hesaplanır?


Trafik kazalarında manevi tazminat nasıl belirlenir?

Şimdi Ara
Hemen Sor