Antalya Avukat Yunus Birbilen | Birbilen Hukuk Bürosu

Antalya Avukat Yunus Birbilen tarafından kurulan Birbilen Hukuk bürosu, başta iş hukuku ve işçi davaları, aile ve boşanma hukuku, gayrimenkul ve tazminat hukuku, ceza hukuku, miras hukuku, trafik kazalarından kaynaklanan tazminat ve sigorta hukuku, tanıma tenfiz davaları, ticaret hukuku alanlarında hizmet vermektedir. Antalya Avukat Yunus Birbilen'in kurucusu olduğu Birbilen Hukuk bürosu Antalya merkezde Konyaaltı, Kepez, Lara, Muratpaşa bölgeleri ile birlikte ; Alanya, Manavgat, Serik, Kemer, Döşemealtı, Kumluca, Finike, Kaş, Elmalı vb tüm ilçelerde ayrıca Türkiyenin tüm şehirlerinde şahıs ve tüzel kişilere, yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir. 

Bu kapsamda Birbilen Avukatlık Bürosu, genel olarak şahıs/ şirket müvekkillerinin hedef ve talepleri doğrultusunda mahkeme dışı uyuşmazlıkların müzakere süreçlerinin takibi ile sulh yoluyla yahut arabuluculuk aşamasında çözümlenmesi, şirketlerin hukuki altyapı-inceleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve takibi, sözleşme, ihtarname vb. dökümanların hazırlanması, şahısların veya şirketlerin resmi kurumlar ve Mahkemeler nezdinde temsili, davaların açılması ve/veya açılmış olan davaların takibi, her türlü hak ve alacağın tahsili için İcra takibi açılması ve infazı konularında her gün değişen ve gelişen hukuki sorunlara, güncel yenilikler ve etkili çözümler sunarak sonuca odaklanan ve müvekkil odaklı bir çalışmayı prensip haline getirmiş, müvekilleri ile güvene dayalı ve uzun süreki iş ortaklıkları kurmayı ana hedefimiz olarak belirledik.

Sayfamızda detaylarını bulacağınız çalışma alanlarımız kısaca;

Antalya Boşanma Avukatı

Müvekkillerimizin boşanma sürecindeki tüm hukuki taleplerine en kısa zamanda kavuşması ve bu süreçte hak kayıplarına uğramaması adına boşanma hukuku alanında her türlü hukuki desteği sunmaktayız. 

Antalya İş Hukuku Avukatı

Birbilen Hukuk Bürosu, işçi -işveren ilişkisinden kaynaklı tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi, işçi hakları, kıdem ve ihbar tazminatları, haklı fesih, mobing ile ilgili, gerek bu alandaki tecrübesi, gerekse söz konusu davalarda tazminat ve alacak hesaplamalarına dair alınan Bilirkişilik eğitimleri ile  Antalya İş Hukuku Avukatı olarak hukuki destek vermektedir.

Antalya Ağır Ceza Avukatı

Birbilen Avukatlık Bürosu Antalya Ceza Avukatı olarak şahıs ve şirketlere gerek mağdur ve müşteki vekili olarak gerekse şüpheli veya sanık müdafi olarak ifadeler, savcılık şikayet dilekçelerinin hazırlanması, tutuklamaya itiraz dilekçesi, kavuşturmaya ya da soruşturmaya yer olmadığına dair kararlara itiraz dilekçesi, savunma dilekçeleri, istinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması gibi Karakol, Savcılık ve Mahkeme süreçlerindeki tüm aşamalarda Hukuki Danışma, tavsiye ve Avukatlık hizmeti vermektedir.

Antalya Tazminat Avukatı

Maddi ve manevi  tazminat davası, iş kazası sebebiyle yaralanma yahut ölüm, doktor hataları (malpraktis) sebebiyle sakatlık veya ölüm, Borçlar hukukuna dayalı olarak sözleşmenin ihlali,   suç işlenmesi sonucu oluşan zarar, iş mevzuatından kaynaklı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, boşanma davaları ile beraber maddi ve manevi tazminat davaları,  trafik kazası sebebiyle yaralanma ve/veya ölüm gibi pek çok farklı konuda, Birbilen hukuk bürosu, hukuki destek, Danışmanlık ve Avukatlık hizmeti vermektedir.

Antalya Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul alanında; gayrimenkullerin alım satımı işlemlerinin yürütülmesi, imar mevzuatına uyum, kira sözleşmelerinin hazırlanması, gerekli izin ve ruhsatların alınması, kentsel dönüşüme ilişkin başvuru ve işlemler tapu şerhlerinin sağlanması, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulumu, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, eser sözleşmelerinin hazırlanması, tapu iptal ve tescil davaları,ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin takip yapılması,intifa, irtifak ve geçit hakkına dayalı davalar, izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları,Men-i müdahale (müdahalenin önlenmesi) davaları, şufa (önalım) davaları,istihkak davaları,kamulaştırma davaları,kamulaştırmasız el atma davaları,kira bedeli tespit ve tahliye davaları, gibi tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Antalya İcra Avukatı

Birbilen Avukatlık Ofisi, Antalya İcra avukatı olarak alacağın tahsili amacıyla açılan icra takiplerinde borçluya ait araç, gayrimenkul ve üçüncü nezdindeki tüm hak ve alacakları ile ilgili ayrıntılı araştırmalar yapılarak söz konusu hak ve alacaklar üzerine haciz işlemi yapıp, talep doğrultusunda yine icra daireleri kanalı ile satış işlemlerini gerçekleştirerek alacağın tahsili sağlanmaktadır.

Antalya Tanıma Tenfiz Avukatı

Ülkelerin kendi egemenlik hakları olup, bunun sonucu olarak da her ülkenin kendi hukuk sistemi bulunmaktadır. Bu nedenle yabancı mahkemelerce verilen kararlar Türk Hukuku açısından bağlayıcı değildir. Yabancı mahkeme kararlarının Türk Hukuku bakımından da geçerli olabilmesi için, bu kararın Türkiye'de tanıma veya tenfiz davası açılması gerekmektedir. Birbilen Avukatlık Bürosu Tanıma Tenfiz avukatı olarak Türkiye'nin her yerinde müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışma hizmeti vermektedir. 

Antalya Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazası sonrasında gerek ceza soruşturması/davasının takibi, gerek ilgili sigorta şirketine yapılacak bildirimler ve evrak takibi, gerekse delillerin toplanması, arabuluculuk aşaması ve tazminat davası açılma süreçleri zahmetli olup, bir o kadar da profesyonel bir çalışma gerektirmektedir. 

Trafik kazası meydana geldiğinde en kısa sürede tecrübeli trafik kazası avukatı ile çalışılması ve bu sürecin profesyonelce yürütülmesi ile hak kayıplarının önüne geçilmesine ve sürecin sonunda yaşadığınız maddi ve manevi mağduriyetin karşılığını tazminat olarak en kısa sürede almanızı sağlayacaktır. Bu noktada Antalya’da bulunan Birbilen Avukatlık Bürosu, trafik kazasından kaynaklanan ceza davalarının takibi, trafik kazası sebebiyle açılacak maddi-manevi tazminat davaları gibi tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi ile ilgili, gerek bu alandaki tecrübesi, gerekse söz konusu davalarda tazminat ve alacak hesaplamalarına dair alınan Bilirkişilik eğitimleri ile  Antalya Trafik Kazası Avukatı olarak, trafik kazasına maruz kalan kişilere profesyonel anlamda hukuki destek vermektedir.

Ayrıca Miras Hukuku, Ticaret Hukuku, spor hukuku, Bilişim Hukuku gibi bir çok dalda konusunda uzman ekibi ile çalışmalarına devam eden Birbilen Hukuk bürosuna yine sayfamızda bulunan Avukata Sor bölümünden tüm soru ve sorunlarınızı yazabilir, iletişim sayfamızdan mail atabilir veya Whatsapp uyglaması ile canlı destek alabilirsiniz.

Şimdi Ara
Hemen Sor