Arabulucuda anlaşma sağlanamaması durumunda mahkeme yoluna gidilip dava açılabilir mi?

Arabuluculukta süreç kontrolü tamamen taraflardadır. Yargısal çözümde karar verme yetkisi üçüncü bir kişinin elinde iken arabuluculukta tarafların iradesindendir. Taraflar mevcut hukuk düzenlemelerine ve usullerine bağlı kalmadan sadece kendilerine özgü çözüm üretme şansına sahiptir. Tarafların istemedikleri bir karar alınması mümkün değildir. Anlaşma sağlanaması halinde her zaman mahkemeye gidilebilir.

Şimdi Ara
Hemen Sor