Meslek Hastalığı sebebiyle Tazminat

İşçinin iş yerinde çalıştığı sürede maruz kaldığı koşullar sonucunda oluşan fiziksel veya ruhsal hastalık ve rahatsızlıklara meslek hastalığı adı verilmektedir. Bu makalede;

• Meslek hastalığı sebebiyle tazminat davası nedir?

• Ne tür sorunlar meslek hastalığı kapsamına girer?

• Meslek hastalığı sebebiyle tazminat davası nasıl açılır?

sorularının cevabını bulacaksınız.

Meslek hastalığı sebebiyle tazminat davası nedir?

Meslek hastalığı, bir kişinin iş yerinde maruz kaldığı zararlı maddeler veya işlemler sonucu oluşan bir hastalıktır. Bu tür bir hastalık, kişinin iş yerinde çalıştığı süre boyunca oluşabileceği gibi, iş yerinden ayrıldıktan sonra da ortaya çıkabilir. Meslek hastalığı sebebiyle tazminat davası, kişinin işverenine karşı açtığı bir davadır ve işverenin sorumlu olduğu bir durum sebebi ile ceza veya tazminat ödemesi için başvurulur.

Meslek hastalığı davaları, genellikle iş yerinde maruz kalınan zararlı maddeler veya koşullar nedeniyle oluşan sağlık sorunlarına odaklanır. Örneğin, maden işçileri, tozlu ortamda çalıştıkları için solunum yolu hastalıklarına maruz kalabilirler. Benzer şekilde, hava kirliliği nedeniyle çalışanlar, astım veya diğer solunum yolu hastalıklarına maruz kalabilirler.

Bu dava süreçleri yürütülürken genellikle, işçinin işvereni tarafından sağlanan sağlık ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu veya işverenin iş yerinde maruz kalınan zararlı maddeler veya koşullar hakkında bilgilendirilmemiş olduğu gibi durumlar irdelenir.

Bu davalar hukuki açıdan oldukça zorlu bir süreç olabilir, ancak konusunda uzman bir avukatla yürütülmesi durumunda hem sorumluların varsa cezai işlemleri hem de meslek hastalığına maruz kalan işçinin tazminat hakları tazmin edilir. Bu tazminat, sağlık masraflarının yanı sıra iş kaybına veya kişinin iş yerinde oluşan sağlık sorunları nedeniyle oluşan diğer masrafların tamamını kapsar.

Ne tür sorunlar meslek hastalığı kapsamına girer?

Meslek hastalığı, iş yerinde maruz kalınan zararlı maddeler veya koşullar sonucu oluşan bir rahatsızlıklar olarak değerlendirilir. Örneğin, iş yerinde maruz kalınan toz, gaz, duman, kimyasal maddeler, radyasyon veya diğer zararlı maddeler nedeniyle oluşan sağlık sorunları meslek hastalığı olarak kabul edilir. Ayrıca, belirli işlerde yapılan hareketler, pozisyonlar veya tekrarlayan işlemler nedeniyle oluşan sağlık sorunları da meslek hastalığı olarak kabul edilir.

Örnek olarak, maden işçileri, tozlu ortamda çalıştıkları için solunum yolu hastalıklarına maruz kalabilirler. Benzer şekilde, hava kirliliği nedeniyle çalışanlar, astım veya diğer solunum yolu hastalıklarına maruz kalabilirler. Aynı şekilde, bilgisayar kullanıcıları, uzun süre bilgisayar başında oturdukları için bel ve boyun ağrılarına veya el-kol sendromlarına maruz kalabilirler.

Meslek hastalığı kapsamına giren diğer sağlık sorunları arasında, işitme kaybı, görme kaybı, deri hastalıkları, kanser, sinir sistemi hastalıkları, kalp-damar hastalıkları ve psikolojik sağlık sorunları gibi sağlık sorunları sayılabilir.

 

Meslek hastalığı sebebiyle tazminat davası açılabilir mi?

Evet, meslek hastalığı sebebiyle tazminat davası açmak mümkündür. Meslek hastalığının neden olduğu sağlık sorunları nedeniyle oluşan maddi veya manevi zararların tazmini için tazminat davası açabilirsiniz.

Bu tür davalar genellikle işverenin sorumlu olduğu dava türleridir. İşveren, iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamakla yükümlüdür ve meslek hastalığı sebebiyle oluşan sağlık sorunları nedeniyle oluşan zararlar ve mağduriyetlerden öncelikli olarak sorumludur.

Tazminat davası açmak için, meslek hastalığının neden olduğu sağlık sorunlarının iş yerinde maruz kalınan zararlı koşullar nedeniyle oluştuğunu kanıtlamanız gerekir. Ayrıca, tazminat talep edebileceğiniz miktarınıza ilişkin kanıtlar sunmanız da gerekir. Meslek hastalığı davaları zorlu bir süreçtir ve doğru yürütülmez ise geri dönülmez mağduriyetlere sebebiyet verebilir. Bu sebeple; meslek hastalığı sebebiyle tazminat davası açmak için konusunda uzman bir avukat ile çalışmanız oldukça önemlidir.

Meslek hastalığı davaları özel bir alandır ve bu konuda çalışacağınız avukat, davalarının yürütülmesi için gerekli bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.

 

Antalya Tazminat Hukuku Avukatı olarak hukuki danışma ve avukatlık hizmeti verdiğimiz başlıca tazminat davası türleri aşağıda belirtilmiştir:

- Trafik kazası sebebiyle tazminat

- İş kazası sebebiyle tazminat

- Meslek hastalığı sebebiyle tazminat

- Boşanmada maddi ve manevi tazminat

- İş Hukukundan kaynaklı Kıdem tazminatı,  İhbar Tazminatı, işe başlatmama tazminatı

- Sağlık Hukuku ile ilgili tazminat davaları (malpraktis davaları, yanlış tedavi- hatalı ameliyat vb. Tazminat davaları)

- Haksız tutuklama gözaltı ve el koyma sebebiyle tazminat

- Haksız fiilden sebebiyle tazminat

- Destekten yoksun kalma tazminatı

- Araç değer kaybı tazminatı

Şimdi Ara
Hemen Sor