Tanıma ve Tenfiz ne demek?

Tanıma ve Tenfiz nedir, nasıl alınır.

Ülkelerin kendi egemenlik hakları olup, bunun sonucu olarak da her ülkenin kendi hukuk sistemi bulunmaktadır. Bu nedenle yabancı mahkemelerce verilen kararlar Türk Hukuku açısından bağlayıcı değildir. Yabancı mahkeme kararlarının Türk Hukuku bakımından da geçerli olabilmesi için, bu kararın tanınması ve tenfizi'nin (hükmün icra edilmesi zorunluluğu) yapılması, Türkiye'de tanıma veya tenfiz davası açılması gerekmektedir. 

Şimdi Ara
Hemen Sor