İşçinin Sağlık sebepleri ile iş sözleşmesini fesih hakkı

İşçinin Sağlık sebepleri ile iş sözleşmesini tek taraflı fesih hakkı varmı?

İşin İşçinin Sağlığı için Tehlikeli Olması

İş Kanununun  24.maddesinin 1.bendinin a alt bendine göre ‘’İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı ve yaşayışı için tehlikeli olursa’’işçi iş akdini haklı nedenle derhal  feshedebilir. Bu hükme göre işçi lehine sağlık nedeniyle fesih hakkının doğabilmesi  için her şeyden önce yapılan iş işçinin yaşamı veya sağlığı için tehlike yaratmalıdır. Bunun gibi, söz konusu tehlike işin niteliğinden kaynaklanmış olmalıdır. Nitekim Yargıtay da işyeri koşullarından kaynaklanmayan hastalıkları işçi açısından haklı fesih nedeni saymamaktadır.

İşverenin veya Başka Bir İşçinin Bulaşıcı Hastalığa yakalanması

İş Kanununun 24.maddesinin 1.bendinin b alt bendi uyarınca ; ‘’İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa’’ işçi iş akdini haklı nedenle  feshedebilir. Bu hükme göre işçi yararına fesih hakkının doğabilmesi için herşeyden önce işverenin veya diğer bir işçinin tutulduğu bulaşıcı hastalığın örneğin grip gibi sadece bulaşıcı olması yeterli olmayıp işçinin sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturması gerekir. Örneğin; verem ve deri  hastalıkları gibi hastalıklar bu niteliktedir.

Şimdi Ara
Hemen Sor