Gayrimenkul avukatı nedir

Gayrimenkul avukatı hangi işlemlere bakar?

Gayrimenkul Avukatı bireysel ve kurumsal işlemlerde,  tüm taşınır , taşınmaz malların hukuk kapsamında takibi, alım satım aşamasında bürokratik işlemlerin takibi ve hukuki destek, tescil işlemleri, mahkeme kararı, icra, miras, işgal, ipotekli satış, mal paylaşımı gibi konularda müvekkillerine hukuki destek vermektedir. Birbilen hukuk Bürosu; Gayrimenkul alanındaki hizmetler gayrimenkullerin alım satımı işlemlerinin yürütülmesi, imar mevzuatına uyum, kira sözleşmelerinin hazırlanması, gerekli izin ve ruhsatların alınması, kentsel dönüşüme ilişkin başvuru ve işlemler tapu şerhlerinin sağlanması, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulumu, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, eser sözleşmelerinin hazırlanması gibi tüm hizmetleri kapsayacak şekilde hukukki danışmanlık ve destek vermektedir.

Şimdi Ara
Hemen Sor