Gayrimenkul davaları nelerdir?

Gayrimenkul hukuku, Tapu iptal ve tescil, imar mevzuatına uyum, kira sözleşmesi, Gayrimenkul alım satımı

Gayrimenkul alanındaki hizmetler gayrimenkullerin alım satımı işlemlerinin yürütülmesi, imar mevzuatına uyum, kira sözleşmelerinin hazırlanması, gerekli izin ve ruhsatların alınması, kentsel dönüşüme ilişkin başvuru ve işlemler tapu şerhlerinin sağlanması, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulumu, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, eser sözleşmelerinin hazırlanması gibi tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Ayrıca Birbilen Hukuk Bürosu olarak :

  • tapu iptal ve tescil davaları,
  • ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin takip yapılması,
  • intifa, irtifak ve geçit hakkına dayalı davalar,
  •  izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları,
  • Men-i müdahale (müdahalenin önlenmesi) davaları,
  •  şufa (önalım) davaları,
  • istihkak davaları,
  • kamulaştırma davaları,
  • kamulaştırmasız el atma davaları,
  • kira bedeli tespit ve tahliye davaları,

başta olmak üzere gayrimenkule ilişkin tüm dava türleri ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Şimdi Ara
Hemen Sor