Silahlı terör örgütüne üye olma, Bylock tespiti, Örgütlü suçlar, Savunmanın SEGBİS le alınması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffac80020000008f04000001000300

T.C.
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ
E. 2021/2020
K. 2021/9735
T. 26.10.2021

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA ( Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Tutuklu Olarak Bulunan Sanığın Hükümden Önce Yürürlüğe Giren 694 Sayılı KHK 147. Maddesiyle Değişik CMK 196/4 Maddesinde Öngörülen Zorunluluk Halinin Ne Olduğu Belirtilmeden Yargılamanın Hiçbir Aşamasında Mahkeme Salonunda Hazır Bulundurulmaksızın SEGBİS Yöntemiyle Savunması Alınıp Son Sözü Sorulmak Suretiyle Yargılamanın Tamamlanıp CMK 289/1-H Maddesi Kapsamında Aynı Kanunun 196/4 Maddesine Muhalefet Edilerek Savunma Hakkının Kısıtlandığı )

BYLOCK ( Sanıkların Bylock Uygul...

Psikolojik Taciz Nedeniyle Maddi ve Manevi Varlığını Koruma Hakkının İhlal Edilmesi, Anayasa mahkemesi kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffad80020000008c04000001000100

Olay

Hemşire olarak görev yapan başvurucu; amiri konumundaki H.Ö.U.nun davranışları nedeniyle sistemli bir biçimde kendisine psikolojik taciz uygulandığını, bu hususta önlemlerin alınmadığını ve ruh sağlığının bozulduğunu belirterek idareye ve başsavcılığa şikâyette bulunmuştur.

Başsavcılığın görevsizlik kararından sonra idare tarafından soruşturmacı tayin edilen G.A. tarafından hazırlanan raporda H.Ö.U.nun eleştiri sınırlarını aşan, aşağılayıcı sözler kullandığı, bu tip davranışların süreklilik arz etmesi hâlinde psikolojik tacizden söz edilebileceği gibi süreklilik arz etmese dahi kişilik haklarına aykırılığın mevcut olduğundan söz edilmesi gerektiği belirtilerek H.Ö.U. hakkında lüzumu muhakeme kararı verilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

B...

Çek Ciro Silsilesi, İstirdat istemi, Kötü niyet ve ağır kusur, dava kararı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffae80020000007904000001000500

Davacı Taraf Her Ne Kadar Davalıya Borçlu Olmadığını Davalı ile Aralarında Ticari İlişki Bulunmadığını İddia Etmişse de TTK nın 792. Maddesi Gereğince Davalının Çekleri Kötü niyetli Olarak Ele Geçirdiğini veya Ağır Kusurunun Bulunduğunu Davacının İspat Etmesi Gerektiği 

T.C.
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
44. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/739
K. 2021/1511
T. 2.12.2021

İSTİRDAT İSTEMİ 

 Davacı Taraf Her Ne Kadar Davalıya Borçlu Olmadığını Davalı ile Aralarında Ticari İlişki Bulunmadığını İddia Etmişse de TTK'nın 792. Maddesi Gereğince Davalının Çekleri Kötüniyetli Olarak Ele Geçirdiğini veya Ağır Kusurunun Bulunduğunu Davacının İspat Etmesi Gerektiği - Davalının &C...

Trafik kazası sonucu yaralanma sebebiyle maddi manevi tazminat talebi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffaf80020000002a04000001000100

T.C.
ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/2902
K. 2021/2104
T. 16.12.2021

TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalı Belediyenin İşlettiği Midibüs ile Davalı Şirketin İşlettiği Otobüs Arasında Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucu Midibüste Yolcu Olarak Bulunan Davacının Yaralandığı - O Yerde Ayrı Bir Tüketici Mahkemesi Varsa Göreve İlişkin Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Usulden Ret Kararı ve Karar Kesinleştiğinde Talep Halinde Gönderme Kararı Verilmesi Aksi Halde Davaya Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Gerektiği/Bu Husus Gözetilmeden İşin Esasının İncelenmesinin Hatalı Olduğu )

GÖREV ( Dava T...

Hasarlı Trafik kazasından kaynaklanan haksız eylem, Davanın ticari nitelikte kabul edilmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffb18002000000f004000001000100

T.C.

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

4. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2021/3162

Karar Numarası: 2022/96

Karar Tarihi: 18.01.2022

MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ

HASARLI TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN HAKSIZ EYLEM

DAVANIN TİCARİ NİTELİKTE OLMASI

ARABULUCULUK ŞARTI

ÖZETİ: Uyuşmazlık, hasarlı trafik kazasından kaynaklanan haksız eylem nedeniyle maddi tazminat isteğine ilişkindir. Somut olayda, davacının tacir olmayan gerçek kişi olduğu davacıya ait araca davalı şirkete ait aracın dava dışı s&uu...

Basın özgürlüğü, Kişilik haklarının ihlal edilmesi nedeniyle tazminat talebi, Haber verme hakkı

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffb38002000000d904000001000200

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2017/4-1451
K. 2021/1136
T. 30.9.2021

KİŞİLİK HAKLARININ İHLAL EDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Dava Konusu Haberin Dayanağı Olan İhbar Mektubunun Kamuoyunda “Ergenekon Davası” Olarak Bilinen Dava Dosyası İçerisinde Yer Aldığı Haberde “İddia” Olduğunun Açık Bir Şekilde Belirtildiği Bu Hâliyle Dava Konusu Haberin Görünür Gerçeğe Uygun ve Güncel Olduğu Toplumun Bilgi Edinme Basının Haber Verme Hakkı Kapsamında Kaldığı Habere Yönelik Toplumsal İlginin Bulunduğu Özle Biçim Arasındaki Dengenin Bozulmadığı Başlık Çarpıcı da Olsa Davacının Kişilik Haklarına Bir Saldırı Bulunmadığı )

BASIN ÖZGÜRL&U...

Twitter hesabından kız arkadaşının fotoğrafını izinsiz paylaşma, Özel hayatın gizliliğini ihlal

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffb48002000000f004000001000200

T.C.

Yargıtay

12. Ceza Dairesi

2020/2426 E., 2021/6589 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal
Hüküm : CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince beraat

Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, i...

Tebligat usulsüz olsa dahi, borçlu vekili tarafından Uyap üzerinden sunulan vekaletnamenin İcra dairesinde onaylandığı tarih Ittıla tarihidir

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffb580020000009d04000001000300

T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

2019/11629 E., 2020/3376 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

1-Borçluların temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belge...

KHK ile Kadroya geçirilen taşeronların ücretinin düşürülmesine Yargıtay dan onay

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffb88002000000db04000001000100

Hukuk Genel Kurulunun kararında şu hususlara vurgu yapıldı:

Belirtilen yasal düzenlemeler, dosya kapsamı, tüm bilgi ve belgeler hep birlikte değerlendirildiğinde; davacı, davalı İdarenin yapmış olduğu hizmet alım ihalesi gereğince asgari ücretin %28 fazlası ücretle çalıştığını, sürekli işçi kadrosuna geçirilirken de asgari ücretin %28 fazlası ücret üzerinden kadroya geçirildiğini, kadroya geçtikten sonra 31.12.2018 tarihine kadar asgari ücretin %28 fazlası üzerinden ücret aldığını ancak 2019 yılına gelindiğinde ücretinin 2019 yılı asgari ücret seviyesine çekilmek ve bu ücrete Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmesi hükmü gereği %4 oranında zam uygu...

İade Yargılamasındaki Tutuklamanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffbc8002000000f004000001000300

Olaylar

Azerbaycan vatandaşı olan başvurucu hakkında Azerbaycan makamlarınca ülkeye iadesi amacıyla 21/3/2017 tarihinde kırmızı bülten çıkarılmıştır. Başvurucu, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili ekiplerince 27/12/2017 tarihinde yakalanmıştır. Sulh ceza hâkimliği Azerbaycan’a iadesi amacıyla başvurucunun geçici süre ile 40 gün tutuklu kalmasına karar vermiş, bu karara yapılan itiraz ise reddedilmiştir. 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu ile Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne (SİDAS) göre 40 günlük azami tutukluluk süresinin dolduğunu belirten başvurucunun tutukluluk hâlinin devamına ilişkin itirazları Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmiştir.

1/2/2018 tarihinde yapılan duruş...

İşçilik alacaklarının tahsili , alacağın kesinleşmesi, İşverenin icra takibi tehdidi altında ödeme yapması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffbd8002000000f704000001000300

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/8343
K. 2021/15268
T. 2.11.2021

İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Alacağın İcra Takibi Yolu İle Tahsil Edildiği Anlaşılmış Olup İşverenin İcra Takibi Tehdidi Altında Ödemede Bulunduğu/Söz Konusu Ödemenin Uyuşmazlığı Sona Erdireceğine Dair Taraflarca Yapılan Bir Anlaşma da Bulunmadığından İleri Sürülen Ödemenin Varlığı Uyuşmazlığı Sona Erdirmemekte Olup Mahkemece Uyulmasına Karar Verilen Bozma İlamı Gereklerinin Yerine Getirilerek Yargılamaya Devam Edilmesi Gerekirken Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İÇİN KESİNLEŞMESİ ZORUNLULUĞU OLMADIĞI ( Hükmün Kesi...

Sürücü belgesinin sınıfı belirtilmeden geri alınması, Trafik kazası, Taksirle öldürme suçu

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffbe8002000000f004000001000400

T.C.

Yargıtay

12. Ceza Dairesi

2020/3255 E., 2021/9153 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Taksirle öldürme
Hüküm : TCK'nın 85/1, 62, 50/1-a, 52/2-4, 63, 53/6. maddeleri gereğince mahkumiyet

Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık müdafii ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 23/01/2018 tarih, 2017/463 Esas, 2018/20 Karar sayılı ve 23/01/2018 tarih, 2015/962 Esas, 2018/16 Karar sayılı ilamlarında vurgulandığı üzere, sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının ö...

Resen emekliye sevk etme, Üst Rütbeye Terfi ettirilmeme, Emniyet Genel Müdürlüğü

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffbf8002000000db04000001000200

T.C.
ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
2. İDARİ DAVA DAİRESİ
E. 2022/238
K. 2022/120
T. 20.1.2022

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK DEĞERLENDİRME KURULU KARARININ İPTALİ ( 3201 SK Md. 55/19'da İlgili Personelin Re'sen Emekliye Sevk Edilebilmesi İçin Bulunulan Rütbeye Terfi Edilen Tarihten İtibaren Bekleme Süresi de Dahil Beş Yıl İçinde Bir Üst Rütbeye Terfi Edememe Koşulu Getirildiği - Re'sen Emekliye Sevk Edilen Personelin En Az Zorunlu Bekleme Sürelerini Doldurdukları Tarih İtibariyle Terfi Değerlendirmesine Alınıp Alınmadığı Terfi Ettirilmediği Yıllara İlişkin Davasının Bulunup Bulunmadığı ve Davaların Sonucunun Gözetilmesi Gerektiği )

RE'SEN EMEKLİYE SEVK İŞLEMİ&n...

Trafik kazası, Bakıcı Gideri zararının, Poliçedeki tedavi giderleri teminatından karşılanması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc380020000000b05000001000200

T.C.

Yargıtay

4. Hukuk Dairesi

2021/6243 E., 2021/8655 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine Uyuşmazlık Hakem Heyetince yapılan yargılama sonucunda; başvurunun kısmen kabulüne dair verilen karara taraflarca yapılan itiraz incelemesinde; İtiraz Hakem Heyetince davacı tarafın itirazın reddine, davalı tarafın itirazının kabulü ile başvurunun reddine dair verilen kararın süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği düşünüldü

KARAR

Davacı vekili; müvekkilinin, 23/06/2016 tarihinde davalı tarafın...

Taşınmazın tahliyesi esnasından Avukata saldırı, Polisin icra mahalli olan görev yerini terketmesi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc48002000000a704000001000400

T.C.
ADANA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
2. İDARİ DAVA DAİRESİ
E. 2021/1592
K. 2022/89
T. 13.1.2022

İDARENİN HİZMET KUSURU NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Taşınmazın Tahliyesi İcra Edilirken Polis Memurlarının Asıl Görev Yeri Olan İcra Mahallini Terk Ederek Plazanın Dışında Gerçekleşen Başka Olaya Müdahale Ettikleri Sırada İcra Mahallinde Borçlunun Kardeşinin Alacaklı Vekili Olan Davacının Boğazına Bıçak Dayamak Suretiyle Davacının Hayati Tehlike Geçirmesine Sebep Olduğu - İki Polis Memurundan En Azından Birisinin İcra Mahallinde Bulunması Gerektiği ve Bu Nedenle Güvenlik Zafiyetine Yol Açıldığı/Bu Durumun Hizmet Kusurunu Oluşturduğunun Kabulü Gerektiği )

TAŞINMAZIN TAHLİYE...

Spor kulüpleri ve Spor Federasyonları kanunu

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc58002000000b604000001000100

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, 26 Nisan 2022 Tarihli ve 31821 Sayılı Resmî Gazetede yayımlandı.

 

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU

Kanun No. 7405

Kabul Tarihi: 22/4/2022

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları ile bunlara ilişkin diğer ...

Sosyal Medya paylaşımı sebebi ile cezalandırma, İfade özgürlüğünün ihlali

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffc980020000004105000001000100

Olaylar  

Paylaşımı yaptığı tarihte bir lisede beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan başvurucu, ayrıca bir sendikanın Yönetim Kurulu üyesi ve şube sekreteridir.

Başvurucunun sekreterliğini yaptığı sendikaya kayıtlı olan bir kamu görevlisi, ikamet ettiği lojmanı kendisine tanınan yasal süreyi aşarak tahliye etmesi nedeniyle İl Disiplin Kuruluna sevk edilmiş; başvurucu da sendika temsilcisi sıfatıyla Kurulun anılan toplantısına katılmıştır. Toplantı sona erdikten sonra başvurucu, şahsi sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulunmuştur. Başvurucu hakkında, yapmış olduğu bu paylaşım ve başka iddialar nedeniyle disiplin soruşturması açılmıştır. Yapılan soruşturma sonucunda anılan paylaşım nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca başvurucunun kın...

Vekaletnamede ismi olsa bile, davayı takip etmeyen avukata yapılan tebligat usulsüzdür.

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffcf8002000000f704000001000400

Avukat ... ‘vekil’ olarak gösterilmesine rağmen gerekçeli karar ve temyiz harcı yatırılmasına ilişkin muhtıranın vekaletnamede ismi olan, ancak, davayı hiç takip etmeyen Avukat ...’a tebliğ edilmiştir. Her ne kadar vekalette ismi olsa da, bu tebligatın talep eden yerine, davayı takip etmeyen Avukat ...’a yapılmasının usulsüz olduğu.

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

2020/7176 E., 2020/19662 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı-karşı davacı tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı....

Kasten yaralama, maddi manevi tazminat istemi, Ahlaka ve kişilik haklarına Aykırı sözleşme, Tanıklıktan çekilme

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffd08002000000e504000001000100

HMK 250 Maddesi Uyarınca da Tanığın Beyanı Kendisine Doğrudan Doğruya Maddi Bir Zarar Verecekse veya Şeref veya İtibarını İhlal Edecekse Tanığa Tanıklıktan Çekinme Hakkı Tanınmış Olması Bunun Yanında Yaralama Eyleminin Gerçekleştirilme Biçimi İle Tanık Anlatımları Birlikte Değerlendirildiğinde Dava Konusu Uzlaşma Tutanağının Baskı ve Tehdit Altında İmzalandığının Kabul Edilmesi Gerektiği

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/2014
K. 2021/4239
T. 6.7.2021

KASTEN YARALAMA NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( TBK 27 Maddesi Uyarınca Ahlaka ve Kişilik Haklarına Aykırı Sözleşmelerin Kesin Olarak Hükümsüz Kabul Edilmesi HMK 250 Maddesi Uyarınca da Tanığın Beyanı Kendisine Doğrudan Doğruya Maddi Bir Zarar Vere...

İşçi olan Borçlunun fazla çalışma ve tatil alacaklarının dörtte birinden fazlası haczedilemez

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffd480020000004105000001000200

T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

2019/14494 E., 2020/820 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi borçlunun işçilik alacağı için ... 1. İcra Müdürlüğü’n&uum...

Bononun Hamilinin takip yapabilmesi için Borçluya ödememe protestosu göndermesi gerekir

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffd580020000004505000001000100

T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

2021/4915 E., 2021/11137 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icr...

Danıştay'dan disiplin amirlerinin ceza uygulamalarında yetkilerine dair önemli karar

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffd78002000000db04000001000300

Danıştay Onikinci Dairesi, soruşturmacının kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif etmesi halinde disiplin amirlerinin dosyayı disiplin kurullarına sevk etmesi gerektiği, doğrudan başkaca bir alt ceza vermek suretiyle işlem tesis etmelerinin mevzuata aykırı olduğuna hükmetti!

Dava konusu olayda, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Terör ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri Şubesinde tedviren müdür olarak görev yapan davacı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-(a) maddesi uyarınca "kınama" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali için dava açmıştır.

Danıştay Onikinci Dairesi; soruşturmacı tarafından teklif edilen cezanın; soruşturma raporunda, davacı ve tanık ifadelerinde, maddi olayın değerlendirilmesinde...

Caddede yürüyen kadının gizlice videosunu çekmek, görüntü kaydı yolu ile özel hayatın gizliliğini ihlal

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffdd8002000000e504000001000200

Caddede önündeki mağdurun gizlice videosunu çeken, telefonunda başka kadınların da bu yolla kaydedilmiş foto ve videoları bulunan sanık; görüntü kaydı yoluyla özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sorumludur, telefonun müsaderesi de yerindedir.

T.C

Yargıtay

12. Ceza Dairesi

2019/1003 E., 2020/1418 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal
Hüküm : TCK'nın 134/1, 134/1-2, 62, 53/1, 54/1. maddeleri gereğince mahkumiyet

Görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal s...

Havale edilen paranın borç olarak gönderildiğinin yazılı delillerle ispat edilmesi gerekliliği

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffde80020000005105000001000100

T.C.

Yargıtay

13. Hukuk Dairesi

2017/4353 E., 2019/12061 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davalı ... tarafından davacı ... aleyhine 01.10.2013 tarihli ve 7.000,00 TL bedelli banka havale dekontuna dayalı olarak ilamsız icra takibi başlatılmış ve bu takip itiraz edilmeksizin kesinleşm...

Yapılan Haberden dolayı hükmedilen adli para cezasının ifade ve basın özgürlüğünü ihlal etmediği

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe580020000005105000001000200

Başvurucu, Yeni Marmara (gazete) isimli yerel gazetede köşe yazarlığı yapmaktadır. Müşteki ise olay tarihinde bir siyasi partinin il başkanı olarak görev yapmaktadır. Başvurucu, anılan gazetenin 16/3/2017 tarihli nüshasında "Müthiş Kumpas"; 22/3/2017 ve 23/3/2017 tarihli nüshalarında "FETÖ Bursa'da geçmişte neler yaptı, neler" başlıklı haberleri yapmıştır. "Müthiş Kumpas" başlıklı haberde müştekiden "FETÖ'cülerin avukatı Torun" olarak bahsedilmiştir.

Anılan haberler üzerine müşteki, başvurucu hakkında hakaret suçundan cezalandırılması talebiyle şikâyetçi olmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığının (Başsavcılık) iddianamesi üzerine yargılamayı yapan Asliye Ceza Mahkemesi, başvurucunun bahse...

Arabulucunun tarafsızlığı, İhtiyari Arabuluculuk tutanağı ve Anlaşma belgesinin iptali istemi

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe680020000000805000001000100

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/436
K. 2022/1380
T. 7.2.2022

İHTİYARİ ARABULUCULUK SON TUTANAĞI VE ANLAŞMA BELGESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davalıya Ait İşyerinde Satın Alma Şefi Olarak Çalışırken Davacının İşverence Görevinin Değiştirildiği Davacının Bu Görev Değişikliğini Kabul Etmeyerek Kıdem Tazminatı Ödenmesini Talep Ettiği ve İşverence Talebi Kabul Edilerek İşten Çıkışının Yapıldığının Anlaşıldığı - Görev Değişikliğini Kabul Etmemesi Nedeniyle İş Sözleşmesi Davacı Talebiyle Sonlandırılmış Olup Davacının İrade Fesadına Uğratıldığının İspatlanamadığı/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )

İSPAT ( İş Sözleşmesinin Feshi Sonrasında Davalı Talebi Üzerine Tarafların İ...

Tüketicilerin savunma hakkının engellenmesi, Tüketici Hakem kurulu kararına itiraz

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe78002000000f004000001000500

Zonguldak’ta A.A. isimli tüketici ile ilgili firma arasında akdedilen online canlı ders yayın hizmet sözleşmesi, yayındaki aksaklıklar nedeniyle tüketici tarafından feshedildi. Firma da, yapılan feshe rağmen sözleşme bedelinin tahsili için Zonguldak İl Tüketici Hakem Heyetine müracaat ederek, sözleşme bedelinin tüketiciden tahsiline karar verilmesini talep etti.

Tüketici Mahkemesi, tüketicilerin savunma hakkının engellenmesi sonucunu doğuracak yöntemlerle alınan hakem heyet kararlarının hukuka aykırı olacağına hükmetti.

 

T.C. 
ZONGULDAK
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2022/6 Esas
KARAR NO: 2022/114...

Azledilen Avukatın ilam vekalet ücretini kendi adına takibe koyamayacağı hakkında karar

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffe980020000000b05000001000300

Alacaklının Avukatı azletmesi halinde, vekilin vekalet ücretini alabilmesi için hukuki yollara başvurması gerekirken, kendi adına icra takibi başlatarak takibe konu olan ilamda geçen vekalet ücretini talep etmesi mümkün değildir.

T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

2018/7051 E., 2019/8439 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki ...

Yangından Kaynaklanan zararın tahsili istemi, Davanın tamir, bakım ve onarım yapılmasına ilişkin eser sözleşmeden kaynaklanması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffed80020000002005000001000100

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

15. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2022/27

Karar Numarası: 2022/46

Karar Tarihi: 12.01.2022

YANGINDAN KAYNAKLANAN ZARARLARIN TAHSİLİ İSTEMİ

DAVANIN GEMİNİN TAMİR, BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASINA İLİŞKİN ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANMASI

GENEL MAHKEME OLARAK GÖREVLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMASI

GÖREVLİ MAHKEMENİN TESPİTİ

DAVA ÖZETİ: 

Taraflar arasında davacının donatanı olduğu geminin tamir, bakım ve onarım işlerinin yapılması konusunda eser sözleşmesi bulunmaktadır. Denizcilik İhtisas Mahkemelerinin davaya bakabilmesi için davanın deniz ticaretinden kaynaklanması gerekli ve zorunlu olup, somut olayda asıl ve karşı dava bakımından ihtilâf, ...

Avukatın dosya inceleme talebinin kabul edilmemesi, Dosya üzerinde gizlilik kararının olmaması

vioft2nnt8|2000BDFC6638|yunusbirbilen|tbl_sayfa|metin|0xfdffee80020000004105000001000400

Avukatın belirli bir mağdur ismini yazılı olarak bildirerek ve avukat kimliğinin fotokopisini ekleyerek soruşturma dosyasını inceleme talebinde bulunduğu, dosya üzerinde gizlilik kararının bulunmadığı,  avukatın dosyayı inceleme talebinin kabul edilmesi gerektiği hakkında.

T.C.

Yargıtay

12. Ceza Dairesi

2020/856 E., 2021/2685 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Sulh Ceza Mahkemesi
Karar Tarihi : 24.01.2020

Taksirle yaralama suçundan şüpheli ... hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2018/117944 sayılı soruşturmada, Avukat ... tarafından mağdur ... yönünden soruşturma ...Şimdi Ara
Hemen Sor