Ben boşanmak istiyorum ancak eşim boşanmak istemiyor. Ne yapabilirim?

Tarafların boşanma konusunda anlaşmazlık yaşadığı bu tip davalara çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılmaktadır.

Bu davalarda boşanmanın gerçekleşmesi için; 

Boşanma davası, Türk Medeni Kanununda yer alan “geçerli boşanma nedenlerinden herhangi birine dayanması, 

Davacı, davasını, tanık ve delillerle ispatlayabilmesi, 

Davalı eşin, dava dilekçesine cevap vermemesi, davacı eş açısından pek fazla önem arz etmemektedir, bu durum davalının kendi aleyhine bir takım sonuçlar doğurabilecektir. (tanık dinletme ve delil toplatma talebinin mahkeme tarafından kabul edilmemesi gibi)

Davalı eşin,  dava dilekçesine cevap vermemesi, her ne kadar davayı reddettiği anlamı taşısa da bu durum davayı uzatmaz, Ancak davalının, tebligata elverişli bir adresinin bulunmaması nedeniyle dava dilekçe ve usule ilişkin evrakların davalıya geç tebliği, boşanma sürecini biraz uzatabilir.

Sonuç olarak; 

Eşlerden biri tarafından, Türk Medeni Kanununda sayılan geçerli boşanma nedenlerinden birine dayanılarak boşanma davası açılır ve tanık ve delillerle de bu durum ispatlanabilirse,

Davalı eşin; “boşanmayacağım işte, elinden geleni ardına koyma diyerek,davayla hiçbir şekilde ilgilenmemesi,davaya cevap vermemesi,duruşmalara gelmemesi,durumu değiştirmeyecek, nihayetinde, boşanma gerçekleşebilecektir.

 

 

Şimdi Ara
Hemen Sor