İş Kazası Sonrasında Maddi Tazminat Davası açılabilir mi?

Antalya İş kazası avukatı, meydana gelen iş kazası akabinde kusurlu olan işverenden maddi tazminat talep edebilmektedir.  İşçinin geçirdiği iş kazası sonrasında ölümü, geçici olarak yahut da kalıcı olarak sakatlanması halinde olayın özelliğine göre; geçici-kalıcı iş gücü kaybı, hastane masrafları ve tedavi giderleri, bakıcı/refakatçi giderleri, (ölüm halinde) destekten yoksun kalma tazminatı, defin giderleri vs. Tazminatlarına ilişkin dava açma hakları bulunmaktadır.

Bu kapsamda meydana gelen iş kazası neticesinde işçi, T.B.K. Madde 51 ve devamında düzenlenen haksız fiil sebebiyle uğradığı cismani zararları ve buna bağlı diğer zarar kalemlerini işverenden kusuru oranında talep edebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, iş kazasına ve iş kazası sonrasında meydana gelen mağduriyete ilişkin delillerin sağlıklı şekilde toplanılmasını sağlamaktır. Zira Mahkeme tarafından maddi ve manevi tazminat tutarı, gerek kusur gerekse mağduriyete ilişkin diğer delillerle beraber değerlendirilerek uygun bir tazminata hükmedilecektir. Bu konuda davacının en ufak bir ihmal veya hatası, dava sonunda hak kazanacağı tazminata olumsuz şekilde yansımakta, ve hatta çoğu zaman davanın kaybedilmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu sebeple mağdur işçinin yahut ölüm halinde işçinin (desteklerinin) yakınlarının tecrübeli bir iş kazası avukatı ile bu süreci takip etmeleri, ileride hak kaybına uğramamaları açısından çok önemlidir.

Şimdi Ara
Hemen Sor