Tüketicilerin savunma hakkına ilişkin Mahkemeden emsal niteliğinde karar.

Zonguldak’ta dikkat çeken bir karara hükmeden Tüketici Mahkemesi, tüketicilerin savunma hakkının engellenmesi sonucunu doğuracak yöntemlerle alınan hakem heyet kararlarının hukuka aykırı olacağına hükmetti.

Zonguldak’ta A.A. isimli tüketici ile ilgili firma arasında akdedilen online canlı ders yayın hizmet sözleşmesi, yayındaki aksaklıklar nedeniyle tüketici tarafından feshedildi. Firma da, yapılan feshe rağmen sözleşme bedelinin tahsili için Zonguldak İl Tüketici Hakem Heyetine müracaat ederek, sözleşme bedelinin tüketiciden tahsiline karar verilmesini talep etti.

USULSÜZ TEBLİGAT

Tüketici Hakem Heyeti, firmanın müracaatına ilişkin tüketiciden savunma yazısı talep etmiş ise de, savunma yazısı, tüketicinin adresine usulüne uygun tebliğ edilmediğinden, tüketici, kendisi hakkında yapılan şikayetten haberdar olamadı.

Nihayetinde tüketici hakem heyeti tarafından, müracaatla ilgili tüketicinin savunması alınmadan, firmanın şikayetinin kabulüne karar verildi.

Bu karara karşı itiraz eden tüketici, avukatı Hakan Akın vasıtasıyla Zonguldak 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılarak, hakem heyet kararının iptali talep etti.

Uyuşmazlığı değerlendiren Mahkeme, tüketicinin itirazını haklı görüp kabul ederek, tüketici hakem heyetinin kararını iptal etti.

KARAR EMSAL TEŞKİL EDİYOR

hukukihaber.net'e konuşan avukat Hakan Akın, "Tebligatın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınan iddia ve savunma hakkının tam olarak kullanılmasının zorunlu unsuru olduğu hatırlatılan kararda Mahkeme “tüketici hakem heyeti tarafından başvuru dilekçesinin davacıya Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca usulüne uygun olarak tebliğ edilmeden karar verilmesinin, davacının savunma hakkını kısıtladığı” gerekçesiyle, hakem heyetleri tarafından tüketicilerin savunma hakkının engellenmesi sonucunu doğuracak yöntemlerle alınan kararların hukuka aykırı olacağı yönünde, emsal oluşturabilecek bir karar vermiştir." dedi.

 

Mahkeme kararı için Tıklayabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukukihaber.net

Şimdi Ara
Hemen Sor