Konutta hakim onayı olmadan haciz işlemi yapılamayacak

Konutta hakim onayı olmadan haciz işlemi yapılamayacak

Meclise gelecek olan, Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı 7. Yargı Paketi’nin detayları belli oldu.

Konutta hâkim kararı olmadan ‘çat kapı’ olarak adlandırılan haciz işlemi yapılamayacak. İcra memurları televizyon, yatak ve tespih haczedemeyecek. Haciz işlemi borç miktarının üzerinde olamayacak.

Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı ve kabineye sunum yapmasının ardından paketin TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre; Yeni yargı paketindeki önemli düzenlemeler şöyle:

HACİZ SIRASINDA ALINAMAYACAK EŞYALAR

Konutlarda artık hâkim kararı olmaksızın ve icra takibine konu alacak miktarını aşacak haciz işlemi yapılamayacak. İcra müdürünün verdiği haciz kararı ancak “hâkim onayından” geçtikten sonra yerine getirilebilecek.

Aile bireylerine ait ibadete özgü eşyalar veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczi uygun olmayan mallar arasına alındı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz açıkça yasaklandı. Örneğin borç 100 bin TL ise 100 bin TL’lik eşyaya haciz yapılabilecek.

MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN AVUKATLARA İLK 5 YIL AİDAT YOK

Avukatlık mesleğinin ilk beş yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar mali olarak desteklenecek.

BAĞIMLIYA ÖZEL CEZAEVLERİ OLUŞTURULACAK

“Sentetik katinon”, “Sentetik opioid” ve türevleri ile “Amfetamin” ve türevleri uyuşturucu madde kabul edildi. Caydırıcılığın sağlanması için bu maddelerin imal ve ticaretini yapanlara verilecek cezanın alt sınırı 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarıldı.

Tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi, 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Şüphelinin daha uzun süre tedavi ve/veya denetim altında tutulması sağlanacak. Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak.

UYUŞTURUCUYA İMHA ZORUNLU HALE GETİRİLECEK

El konulan maddenin uyuşturucu madde olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma aşamasında sulh ceza hâkimliğince bu maddenin müsaderesine ve imhasına karar verilmesi zorunlu hale getirilecek. Böylece, soruşturma veya kovuşturmanın kesinleşmesi beklenmeden uyuşturucu maddelerin imhası sağlanacak.

SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI YETKİSİ

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının, hâkim tarafından kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine imkân sağlanacak.

SAVUNMAYA PERSONEL TRANSFERİNDE REKABET ZORUNLULUĞU

Aselsan, Havelsan ve Roketsan gibi önde gelen savunma sanayi şirketlerinde çalışan mühendislerin, yurtiçinde veya yurtdışında aynı alanda faaliyet gösteren başka kurum veya kuruluşlarda çalışmasını veya işletme açmasını zorlaştıracak tedbirler alınıyor. Böylece savunma sanayii kapsamında yapılan faaliyetlere yönelik rekabet yasağının güçlendirilmesi hedefleniyor.

UZUN YARGILAMA BAŞVURULARI KOMİSYONA AKTARILACAK

Anayasa Mahkemesi’nin önünde bulunan uzun yargılamadan kaynaklı bireysel başvurular, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonu’na aktarılacak. Bu başvurular komisyon tarafından incelenerek öncelikle çözüme kavuşturulacak.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI İÇİN CEZALAR AĞIRLAŞTIRILACAK

Göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele için suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor. Bu suç nedeniyle el konulan araç, gereç ve malzemenin, milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili olması durumunda bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsis edilebilecek.

ARABULUCUĞUN ALANI GENİŞLETİLECEK, SİNGAPUR MODELİ

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, zorunlu arabuluculuk kapsamına alınıyor. Arabuluculuğa ilişkin taraf olunan Singapur Sözleşmesi’nin iç hukuka uyumuna yönelik düzenlemeler yapıldı.

KANUN YOLLARINA BAŞVURU SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu'nda yer alan itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri "iki hafta" olarak düzenlenecek ve böylelikle tekdüze hale getirilecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hukukihaber.net

Şimdi Ara
Hemen Sor