Askerlik borçlanması ile ilgili İdare Mahkemesinden karar.

Askerlik borçlanması ile ilgili İdare Mahkemesinden karar.

Askerlik yaptığı dönemde kamu görevlisi olmadığı gerekçesi ile askerlik borçlanması talebi reddedilen davalının talebi İdare mahkemesi tarafından uygun bulundu.

Davalı Fevzi K.'nın memuriyetten önce yaptığı ve borçlanarak hizmet süresine eklenen 1,5 yıllık askerlik süresi kadar sigorta başlangıç süresinin geri çekilmesi talebi Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) reddedilen Fevzi K, yargıya başvurdu. Ankara 18'inci İdare Mahkemesi, Fevzi K.'nin o dönem kamu görevinde çalışmadığı gerekçesiyle verilen ret kararını, kanunda öngörülmemiş bir kısıtlamanın 'yorum' yoluyla uygulanamayacağına hükmederek iptal etti.

Fevzi K., 2000 yılında devlet memuru olarak göreve başladı. Memuriyetten önce 27 Mayıs 1997 ile 26 Ekim 1998 tarihleri arasında askerlik yapan Fevzi K., 1,5 yılı 2003 yılında borçlanarak hizmet süresine eklettirdi. Fevzi K., 1,5 yıllık askerlik süresi kadar sigorta başlangıç süresinin geri çekilmesi ve emeklilik yaşının buna göre hesaplanması için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na başvurdu. SGK, Fevzi K.'nin 14 Ağustos 2000 tarihinde memuriyete başladığı, borçlanmaya konu askerlik yaptığı tarihlerde kamu görevinde çalışmadığı gerekçesiyle talebini reddetti. Fevzi K. da hukuka aykırı olduğunu iddia ettiği SGK kararının iptali ile emeklilik tarihinin tazminat ve maaşlı şekilde 2025 yılı olarak düzeltilmesi için Ankara 18'nci İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

MAHKEME, SGK KARARINI İPTAL ETTİ

Ankara 18'inci İdare Mahkemesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddesine göre, erbaş veya er olarak silah altında geçen sürelerin borçlandırılmak suretiyle sigortalılıktan sayılacağının hüküm altına alındığına dikkat çekti. Mahkeme, davacının 5510 sayılı kanunun ilgili maddesi kapsamında olduğuna, borçlanmaya ilişkin askerlik görevini yaptığı tarihlerde kamu görevinde çalışmaması nedeniyle verilen ret kararını, kanunda öngörülmemiş bir kısıtlamanın 'yorum' yoluyla uygulanmayacağı kanaatiyle hukuka uygun bulmadı. Kararda, davacının sigortalılık süresinin, sigorta başlangıç tarihinden başlayarak borçlandığı askerlikte geçen süre kadar geriye götürülmesi gerektiğine hükmedildi. SGK'nın kararını hukuka uygun bulmayan mahkeme, iptal kararı verdi.

Kararda, Fevzi K.'nin emeklilik tarihinin 2025 yılı olarak düzeltilmesi yönündeki talebinin ise idari işlem mahiyetinde olduğu, bu talebe yönelik hüküm kurulmasına hukuken imkan bulunmadığı belirtildi. Kararda istinaf yolunun açık olduğu belirtildi. 

FEVZİ K. 'OLMAYAN BİR ŞEYİ DEĞİL HAKKIMI İSTİYORUM' dedi.

Fevzi K., işçilerde borçlanılan askerlik süresi kadar sigorta başlangıç süresinin geri çekildiğini; ancak memurlarda bu işlemin uygulanmadığını ifade ederek, "Bu karar Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı. Anayasa’da açık ve net. Lehte olan davalarda kanun geriye doğru yürür, aleyhe olan davalarda yürümez. Ancak SGK ısrarla bu kanunu geriye yürütmüyor. Bu mağduriyetin bir an önce düzeltilmesini talep ediyorum. Ben olmayan bir şeyi değil hakkımı istiyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hukukihaber.net

 

Şimdi Ara
Hemen Sor