İş Kazası Sonrasında Manevi Tazminat Davası açılır mı ?

İş kazası avukatları Antalya içerisinde meydana gelen iş kazası sonrasında mağdurun yahut mağdurların talepleri doğrultusunda manevi tazminat davası açabilmektedir. Şayet meydana gelen kazada kişi vefat ettiyse veya ağır bir biçimde yaralandıysa, bu sebeple kazazede yahut kazazedenin geride kalan aile bireyleri (destekleri) söz konusu kaza sonucunda acı elem ve ıstırap çekmeleri sebebiyle manevi tazminat davası sürecini başlatabilirler.

Şimdi Ara
Hemen Sor