İş Kazası sebebiyle hak kazanılan Manevi tazminat miktarı nedir ?

En çok Merak edilen hususlardan biri meydana gelen iş kazası sonrasında mağdurun/mağdurların dava sonunda hak kazanacağı manevi tazminatın miktarıdır. Açılacak dava sonunda hak kazanılacak manevi tazminat tutarı için herhangi bir hesaplama yöntemi bulunmayıp, olayın özelliği, kazadaki kusur durumu, meydana gelen kaza sonrasında mağdurun sakatlık oranı/ölümü, tarafların sosyal ve ekonomik durumları birlikte değerlendirilerek davaya bakan hakim tarafından uygun bir manevi tazminata hükmedilir.   

Şimdi Ara
Hemen Sor